Åbn vinduet Lagerkladdetyper.

Angiver kladdetyper for de kladder, hvor du vil registrere de lagerreguleringer, lageropgørelser eller lageromposteringer (enten bevægelser, der allerede er sket, eller tildeling af nye navne til placeringer).

En kladdetypes layout (for oplysninger og vindue) overføres til alle de kladder, der oprettes under den.

Tallene har en særlig funktion i kladdenavne. Hvis et kladdetypenavn eller et kladdenavn indeholder et tal, vil tallet automatisk forøges med 1, hver gang kladden bogføres. Hvis du f.eks. angiver HH1 i feltet Navn, ændres kladdenavnet til HH2, når kladden HH1 bliver bogført.

Tip

Se også