Åbn vinduet Lagerjournaler.

Angiver de grupper af transaktioner (journaler), der er foretaget på lagrene, herunder poster i varekladden og registrering af indgående eller udgående placeringsbevægelser fra kildedokumenter og bevægelser fra placering til placering.

Der oprettes automatisk en journal for hver bogføring eller registrering af en transaktion, der omfatter placeringer. De enkelte journaler nummereres fra 1 og opefter. Du kan se ud fra kildesporet, om en journal er oprettet ud fra en kladde eller ud fra en lageraktivitet (intet kildespor).

En journal består af de poster, der blev bogført eller registreret i én operation. Hver journal viser posternes første og sidste løbenumre. Du kan få vist, hvilke poster en journal består af, ved at placere markøren på journalen og klikke på Journal og derefter på Lagerposter.

Tip

Se også