Åbn vinduet Lagerleveranceoversigt.

Angiver de leverancer, dine lagre ekspederer p.t. Indholdet af dette vindue kan ikke ændres.

Tip