Angiver antallet på pluklinjekladden, der er disponibel til pluk. Dette antal omfatter frigivne lagerleverancelinjer for varen, der findes på andre linjer i det aktuelle plukkladde.

Værdien i feltet Disp. antal til pluk beregnes automatisk ud fra følgende formel:

disponibelt antal til pluk = antal på plukplaceringer - (antal, der allerede er tildelt på pluk + antal i plukplaceringer, der er reserveret til andre ordrer + antal på andre plukkladdelinjer)

Bemærk
Hvis lokationen ikke bruger placeringer, fordi feltet Tvungen placering ikke er markeret, medtages kun antal på pluk og det reserverede antal.

Eksempel

Ti enheder af vare 70000 er disponibel til pluk på en plukplacering. Der findes tre lagerleverancer, hver leverance indeholder én linje for vare 70000. De tre linjemængder er henholdsvis 1, 3 og 5.

Scenarie 1: Når de første to lagerleverancer frigives, findes følgende plukkladdelinjer:

  • Lagerstedsafsendelseslinje 1: Antal: 1, antal disp. til pluk: 7
  • Lagerstedsafsendelseslinje 2: Antal: 3, antal disp. til pluk: 9

Scenarie 2: Når den tredje lagerleverance frigives, findes følgende plukkladdelinjer:

  • Lagerstedsafsendelseslinje 1: Antal: 1, antal disp. til pluk: 2
  • Lagerstedsafsendelseslinje 2: Antal: 3, antal disp. til pluk: 4
  • Lagerstedsafsendelseslinje 3: Antal: 5, antal disp. til pluk: 6

Scenarie 3: Hvis der oprettes en ekstra salgsordre for ét stk. af varen 70000, lagerleverancen oprettes, og lagerpluk oprettes, findes følgende plukkladdelinjer:

  • Lagerstedsafsendelseslinje 1: Antal: 1, antal disp. til pluk: 1
  • Lagerstedsafsendelseslinje 2: Antal: 3, antal disp. til pluk: 3
  • Lagerstedsafsendelseslinje 3: Antal: 5, antal disp. til pluk: 5
Tip

Se også