Åbn vinduet Bevægelseskladde.

Indeholder de plukkladder, som du har defineret til bevægelser til forskellige lagre. De mest almindelige bevægelser, der skal planlægges, er bevægelser til genopfyldning af placeringerne med varer med høj omsætningshastighed. Når du beregner placeringsopfyldning, Microsoft Dynamics NAV finder programmet placeringer med et højere plukniveau, som skal genopfyldes fra placeringer med lavere niveau, hvorefter programmet opretter linjer til de påkrævede bevægelser. Du kan vælge, om der skal oprettes bevægelsesinstruktioner til alle de foreslåede genopfyldninger, eller du kan slette nogle af linjerne, før du opretter instruktioner. Dette kan være en god ide, hvis du ved, at dine medarbejdere kun har mulighed for at udføre et begrænset antal bevægelser, før lagerstedet lukker.

Du kan også planlægge bevægelser, der ikke vil normalt blive foreslået. Varerne kan flyttes fra næsten alle placeringstyper til næsten alle andre placeringstyper. Det er ikke muligt at flytte varer til og fra placeringer med placeringstypen Modtag. Hvis du for eksempel vil udtage tilfældige vareprøver fra flere placeringer for at udføre en kvalitetskontrol, kan du planlægge bevægelser fra plukplaceringer til en placeringstype, som programmet ikke bruger til den almindelige varestrøm. Dette vil normalt være en placering, der ikke vælges i aktiviteterne for placeringstypen.

Når du har planlagt en flytning (lager), eller du har redigeret foreslåede opfyldninger, kan du oprette en bevægelse for at overføre linjerne til behandling af en lagermedarbejder.

Flere oplysninger

Når lokationen er sat op til at bruge styret læg-på-lager og pluk og dermed placeringstyper, kan du ikke manuelt flytte varer ind eller ud af en placering af typen Modtag, fordi varer, der er i en placering af typen Modtag, skal registreres som lagt på lager, før de bliver en del af den tilgængelige lagerbeholdning.

Brug FEFO-metoden (First-Expired-First-Out) til at bestemme, hvilke varesporede varer der skal plukkes ifølge deres udløbsdatoer. For at gøre dette skal følgende betingelser være opfyldt for en vare:

  • Varen skal have en udløbsdato.
  • Feltet Vælg i overensstemmelse med FEFO på lokationskortet skal være markeret.
  • Du skal bruge Beregn placeringsopfyldning.

Hvis alle disse betingelser er opfyldt, vil felterne Fra zonekode og Fra placeringskode være tomme, fordi den algoritme, der beregner, hvorfra varerne skal bevæges, kun udløses, når du opretter bevægelse.

Tip

Se også