Angiver, hvor mange enheder af varen der skal flyttes fra placeringen Fra. Der tages hensyn til andre lagerbevægelser for varen, der findes i den aktuelle plukkladde.

Værdien i feltet Håndteringsantal må ikke overstige værdien i feltet Disp. antal til flytning.

Feltet Disp. antal til flytning fungerer på samme måde som feltet Disp. antal til pluk i vinduet Plukkladde.

Tip

Se også