Åbn vinduet Intern læg-på-lager (logistik).

Indeholder de linjer, du opretter for varer, der skal lægges på plads på lagerstedet, men som ikke er forbundet med en særligt kildedokument. Du kan for eksempel ønske at lægge varer, der ikke blev brugt i produktionen, på plads på lagerstedet, så de ikke fylder i produktionsområdet. Når varerne er lagt på plads, bliver de på ny en del af den disponible lagerbeholdning, så de kan plukkes til leverancer eller produktionsordrer. Du kan også bruge vinduet til at flytte fremstillede varer (output) til placeringer, hvorfra de kan plukkes.

Vinduets hoved indeholder Fra zonekode og Fra placeringskode, som programmet kopierer til de linjer, du opretter. Når du har indtastet de varer, der skal lægges på linjerne, skal du bruge funktionen Opret læg-på-lager for at oprette læg-på-lager-instruktioner til lagermedarbejderne.

Bemærk
De varer, du indtaster i lagerstedets interne læg-på-lager, skal allerede være en del af lagerbeholdningen (en del af varekladden og hovedbogen).

Bemærk
Når lokationen er sat op til at bruge styret læg-på-lager og pluk og dermed placeringstyper, kan du ikke manuelt flytte varer ind eller ud af en placering af typen RECEIVE, fordi varer, der er i en placering af typen RECEIVE, skal registreres som lagt på lager, før de bliver en del af den tilgængelige lagerbeholdning.

Tip

Se også