Åbn vinduet Internt pluk (logistik).

Indeholder linjer for varer, som du vil fjerne fra en plukplacering uden at have et kildedokument som reference. Det kan f.eks. være fordi, der skal bruges et par ekstra komponenter til en produktionslinje ud over dem, der var planlagt på styklisten. Eller det kan være fordi, en sælger midlertidigt har brug for en demonstrationsvare til en potentiel kunde.

Når du foretager et internt lagerpluk, forbliver varerne en del af lagerbeholdningen (og er stadig registreret på en placering), men de er ikke nødvendigvis en del af den disponible beholdning, der kan bruges til andre produktions- eller leveranceordrer (afhængigt af hvor du har placeret varerne). Hvis du f.eks. forsøger at oprette et internt lagerpluk for en mængde, der er fuldstændig reserveret til forskellige kildedokumenter, vises mængden ikke som tilgængelig, og der oprettes ikke er internt lagerpluk.

Hvis du vil flytte reserverede varer mellem placeringer uden henvisninger til kildedokumenter, skal du bruge vinduerne Intern flytning eller Bevægelseskladde. Du kan finde flere oplysninger i henholdsvis Fremgangsmåde: Flytte varer ad hoc i basislogistik og Fremgangsmåde: Flytte varer i avanceret logistik.

Bemærk
Når lokationen er sat op til at bruge styret læg-på-lager og pluk og dermed placeringstyper, kan du ikke manuelt flytte varer ind eller ud af en placering af typen RECEIVE, fordi varer, der er i en placering af typen RECEIVE, skal registreres som lagt på lager, før de bliver en del af den tilgængelige lagerbeholdning.

Tip

Se også