Indeholder det antal af varen, der er tilgængeligt på placeringen. Feltet beregnes ved at trække værdierne i feltet Plukantal og feltet Nedreguleringsantal fra værdien i feltet Antal.

Tip