Åbn vinduet Læg-på-lager (lager).

Indeholder de instruktioner, en lagermedarbejder skal følge, når modtagne varer skal lægges på lager. Dette vindue bruges, når lokationen kræver læg-på-lager, men ikke modtagelse.

Bemærk
Når det drejer sig om produktionsordrer, bruges vinduet Læg-på-lager (lager) til at lægge produktionsafgangen på lager, selvom lokationen kræver læg-på-lager og modtagelse, men ikke styret læg-på-lager og pluk. Yderligere oplysninger om at lægge produktionsafgang på lager finder du under Lægge produktionsafgang på lager.

Når du har anbragt varerne på lager, som angivet på linjerne, skal du bogføre læg-på-lager-aktiviteten og dermed bogføre modtagelsen til kildedokumentet (eller bogføre afgangen, når det drejer sig om produktionsordrer). Varerne kan derefter plukkes til produktionsordrer og udgående kildedokumenter (f.eks. salgsordrer, returvareordrer og udgående overflytningsordrer).

Tip

Se også