Åbn vinduet Lageropgørelse - varevalg.

Indeholder alle varer, til hvilke en optællingsperiode er blevet tildelt til hvilken en lageropgørelse skal udføres i henhold til optællingsperiode, sidste opdatering af optællingsperiode og aktuel arbejdsdato. Vælg de varer, du ønsker at optælle, for at hente linjerne til lageropgørelseskladden.

Hvis der er en vare, som du har optalt for nyligt, skal du ikke udvælge den til optælling igen, men blot opdatere optællingsperioden for varen.

Hvis du foretager lageropgørelse vha. periodisk optælling, skal du opdatere vareoptællingsperioderne lige efter, at du har udført en periodisk optælling.

Herefter kan du slette varen fra vinduet. Varen hentes ikke frem igen, før arbejdsdatoen ligger inden for den nye optællingsperiode.

Tip

Se også