Åbn vinduet Lageropgørelse - optæl.period..

Angiver de perioder, som lageret skal optælles efter. Du skal angive en kode for hver optællingsperiode og det antal gange, varen skal optælles pr. år. Du kan angive forskellige optællingsperioder til de varetyper, som håndteres på lagerstedet. Du kan f.eks. angive en daglig optællingsfrekvens til meget dyre varer, en månedlig frekvens for varer med hurtig omsætningshastighed og en årlig frekvens for billige varer eller varer med lav omsætningshastighed.

Tip

Se også