Åbn vinduet Registreret flytning (lager).

Angiver de poster for lagerbevægelser, der er blevet registreret på lagerstedet.

Tip

Se også