Åbn vinduet Momsrapportfejllog.

Viser fejl fra valideringen af en momsrapport.

Flere oplysninger

Når du behandler en momsrapport i vinduet Momsrapport, f.eks. frigivelse af den, validerer Microsoft Dynamics NAV, om momsrapporten er indstillet korrekt. Hvis valideringen ikke lykkes, vises fejlene i vinduet Momsrapportfejllog, så du kan foretage de nødvendige ændringer. For eksempel vises der en fejl, hvis du forsøger at frigive en standardmomsrapport, men du endnu ikke har tilføjet nogen linjer til rapporten.

Tip

Se også