Åbn vinduet Standardfinanskladder.

Angiver de standardfinanskladder, som er blevet oprettet, og som du kan genbruge med funktionen Hent standardkladder.

Hvis du vil vælge en standardkladde, der skal indsættes i finanskladden, skal du vælge den ønskede linje og klikke på OK.

Hvis du vil have vist en standardfinanskladde, skal du vælge den ønskede linje og klikke på Standard, Vis kladde.

Tip

Se også