Åbn vinduet Ressourcekort.

Du kan bruge vinduet Ressourcekort til at angive oplysninger om ressourcer, f.eks. nummer, navn, salgspris og kostpris. Der er et kort for hver ressource. Hvert kort indeholder adskillige oversigtspaneler med forskellige oplysninger om ressourcen.

Ressourcer kan være medarbejdere, maskiner eller andre former for ressourcer i virksomheden. Optimal ressourceudnyttelse er for de fleste virksomheder et vigtigt element i planlægnings- og produktionsprocessen.

Mange af felterne i vinduet Ressourcekort findes også i vinduet Ressourceoversigt. Du kan definere ressourcer i begge vinduer. Hvis du definerer en ressource i vinduet Ressourceoversigt, oprettes automatisk et ressourcekort for denne ressource. Ressourcekortet indeholder flere felter end vinduet Ressourceoversigt.

Tip

Se også