Åbn vinduet Basiskalenderkort.

Definerer en basiskalender og viser alle datoposter.

Du skal normalt oprette en generel basiskalender og derefter definere hver dato som en arbejdsdag eller en fridag. I en basiskalender for et bestemt land/område kan alle weekender og helligdage f.eks. defineres som fridage. Alle andre dage er arbejdsdage.

I standardbasiskalenderen forudsættes det, at hver dag er en arbejdsdag, og derfor skal du angive, hvilke datoer der er fridage. Dette angives i vinduet Ændringer i basiskalender, som du kan åbne ved at klikke på Handlinger, pege på Funktion og derefter klikke på Bevar ændringer i basiskalender.

Basiskalenderkortet og vinduet Ændringer i basiskalender er forbundet dynamisk, så hvis du angiver en ændring ét sted, opdateres det automatisk det andet sted. Bemærk dog, at du kan angive status for arbejdsdage og fridage på basiskalenderkortet, men kun for én datopost ad gangen.

Programmet bruger de oplysninger, som du angiver om arbejdsdage og fridage, i basiskalenderen og i eventuelle tilpassede kalendere ved beregning af leverings- og modtagelsesdatoer i forbindelse med salgsordrer, købsordrer, overflytningsordrer og produktionsordrelinjer.

Basiskalenderen danner grundlag for eventuelle tilpassede kalendere, din virksomhed opretter til sig selv eller til sine forskellige samarbejdspartnere, f.eks. kunder, leverandører eller lokationer.

Tip

Se også