Åbn vinduet Ændringer i basiskalender.

Angiver ændringer af et basiskalenderkort. Du skal normalt angive eventuelle fridage, som du vil anvende i den basiskalender, som du opretter (og derved ændre deres status fra arbejdsdage til fridage). Det kunne omfatte weekender, helligdage og andre datoer, hvor virksomheden holder lukket. Du kan også bruge vinduet til at redigere en basiskalender, som allerede er oprettet.

Vinduet Ændringer i basiskalender og basiskalenderkortet er forbundet dynamisk. Hvis du foretager en ændring i ét vindue, opdateres det andet automatisk.

Når du angiver status for fridage i dette vindue, foretages disse ændringer automatisk, og du kan få vist dem, sammen med alle andre datoposter, på basiskalenderkortet. Posterne for fridage bliver vist med rødt, og der indsættes automatisk en markering i feltet Fridag.

Bemærk
Du kan bruge dette vindue til at markere og kopiere linjer fra én basiskalender til en anden.

Vigtigt
Hvis du foretager ændringer i en kalender, hvori der er foretaget tilpassede kalenderændringer, opdateres alle eksisterende tilpassede kalendere automatisk.

Tip

Se også