Markerer feltet, når du indtaster i vinduet Ændringer i basiskalender window. Du kan fjerne markeringen, hvis du vil ændre status tilbage til arbejdsdag.

Tip

Se også