Åbn vinduet Tilpassede kalenderændringer.

Angiver ændringer, du vil anvende på en tilpasset kalender. Du skal typisk angive yderligere fridage, som er specifíkke for en bestemt samarbejdspartner. Den tilpassede kalender for en bestemt lokation kan f.eks. angive alle lørdage i november og december måned og op til ferieperioden, som arbejdsdage.

Når du angiver disse oplysninger, foretages disse ændringer dynamisk, og du kan få vist dem, sammen med elle andre datoposter, i vinduet Tilpassede kalenderposter. Posterne for fridage bliver vist med rødt, og der indsættes automatisk en markering i feltet Fridag.

Vigtigt
Hvis du foretager ændringer i en kalender, hvori der er foretaget tilpassede kalenderændringer, opdateres alle eksisterende tilpassede kalendere automatisk.

Tip

Se også