Markerer feltet, når du indtaster i vinduet Tilpassede kalenderændringer.

Du kan fjerne markeringen, hvis du vil ændre status tilbage til arbejdsdag.

Tip

Se også