Angiver datoposten som a fridag. Du kan også fjerne markeringen for at vende tilbage til status som arbejdsdag.

Bemærk
Hvis du har oprettet poster for fridage i vinduet Ændringer i basiskalender, markeres dette felt automatisk.

Tip

Se også