Åbn vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram.

Angiver de kontoskemakolonner, -linjer og andre indstillinger, som det specifikke finansdiagram i f.eks. vinduet Finansydeevne er baseret på.

Du kan redigere eksisterende specifikke finansdiagrammer eller oprette nye ved at vælge mellem forskellige kontoskemakolonner, -linjer samt diagramvisningstyper. Du kan finde flere oplysninger i Sådan redigeres specifikke diagrammer.

Det specifikke diagram, som du har oprettet i dette vindue, gemmes i Kontoskemadiagramliste, og derfra kan du vælge det fra vinduet Finansydeevne ved at vælge Vælg diagram.

Oversigtspanelet Datakilde

Angiver de samlede data og kriterier, som finansdiagrammet er baseret på, f.eks. det kontoskema , der er anvendt samt det tidsinterval, som kontoskemaværdierne vises for.

Oversigtspanelet Foranstaltninger (y-aksen)

Angiver de kontoskemakolonner eller -linjer, der vises som måleenheder på y-aksen i diagrammet.

Vælg et diagrammål ved at vælge Rediger og derefter vælge en værdi i feltet Diagramtype i vinduet Kontoskemadiagramlinje.

Bemærk
Den indstilling, du vælger i feltet Basér x-akse på i oversigtspanelet Datokilde, skifter mellem listen over kolonner, linjer eller en kombination af begge, som du kan vælge fra.

Oversigtspanelet Dimensioner (X-aksen)

Angiver de kontoskemakolonner eller -linjer, der vises som dimensioner på x-aksen i diagrammet.

Vælg et diagrammål ved at vælge Rediger og derefter vælge en værdi i feltet Diagramtype i vinduet Kontoskemadiagramlinje.

Bemærk
Den indstilling, du vælger i feltet Basér x-akse på i oversigtspanelet Datokilde, skifter mellem listen over kolonner og linjer, som du kan vælge fra.

Tip

Se også