Åbn vinduet Kontoskemadiagrammatrix.

Angiver de kontoskemakolonner og -linjer og de diagramtyper, du kan vælge fra, når du vælger Rediger fra oversigtspanelet Foranstaltninger (y-aksen) i vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram.

Bemærk
Vinduet Kontoskemadiagrammatrix vises kun, hvis du har valgt Periode i feltet Basér x-akse på i vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram.

Vigtigt
Du kan ikke definere mere end seks kontoskemakolonner eller -linjer som diagrammål på y-aksen.

Tip

Se også