Åbn vinduet Kontoskemadiagramlinje.

Angiver de kontoskemakolonner eller -linjer og diagramtyper, du kan vælge fra, når du vælger Rediger i vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram.

Vinduet Kontoskemadiagramlinje kan vise enten kontoskemakolonner eller kontoskemalinjer, afhængigt af om du åbner det for oversigtspanelet Mål (y-akse) eller Dimensioner (x-akse) i vinduet Konfiguration af kontoskemadiagram. Desuden veksler den indstilling, du vælger i feltet Basér x-akse på i oversigtspanelet Datokilde, mellem over kolonner og linjer, som du kan vælge fra, på listen.

Vigtigt
Du kan ikke definere mere end seks kontoskemakolonner eller -rækker som diagrammål på y-aksen.

Tip

Se også