Åbn vinduet Salgsresultater.

Viser indikatorer for salgspræstation baseret på værdier i analyserapporten. Dette gør det muligt at kombinere salgstal på flere måder for at analysere præstationen og se tendenser i forskellige grafiske visninger.

Dette vindue i Rollecenter fungerer som en diagramholder for så mange salgspræstationsindikatorer, som du kan generere fra dine analyserapportværdier. Du kan vælge fra en liste over foruddefinerede salgsdiagrammer ved at vælge Vælg diagram og derefter vælge fra listen i vinduet Analyserapportdiagramliste. Du kan redigere eksisterende diagrammer eller oprette nye ved at kombinere kontoskemakolonner og -rækker på mange måder og vise dem med forskellige diagramtyper. Du kan finde flere oplysninger i Sådan redigeres specifikke diagrammer.

X-aksen i diagrammet, kan være baseret på analyserapportkolonner, analyserapportrækker eller en periode, som er defineret af et tidsinterval og en periodelængde. Du kan finde flere oplysninger i Konfiguration af analyserapportdiagram.

De beregnede analyserapportværdier vises i RV langs y-aksen.

Værktøjstip indeholder oplysninger om datakilde for hvert grafikelement.

Bemærk
Hvis det grafiske element repræsenterer en summering af mere end én datakilde, vises kolonneformlen i stedet, da der ikke er et enkelt vindue, der repræsenterer datakilden.

Når du vælger et grafisk element, åbnes kildevinduet, f.eks vinduet Analyseposter.

Følgende tabel definerer, hvordan du kan få vist de beregnede nøglesalgsstal i diagrammet ved at vælge mellem indstillinger i menuerne over diagrammet.

Menu Indstilling Beskrivelse

Vælg diagram

Åbner vinduet Analyserapportdiagramliste, så du kan vælge, hvilket diagram der skal vises i rollecenteret.

Periode

Angiver de tidsintervaller, som diagramværdierne vises i.

Bemærk
Når Basér x-akse på er Periode, er startdatoen og antallet af viste perioder afledt af vinduet Konfiguration af analyserapportdiagram. Ellers filtreres de viste værdier efter felterne Startdato og Slutdato i vinduet Konfiguration af analyserapportdiagram.

I begge tilfælde kan brugeren ændre perioden fra diagrammet, og datoerne genberegnes dynamisk.

DAG

Angiver, at hver periode på den vandrette akse er én dag. Standardperiodelængden er Dag.

Uge

Angiver, at hver periode på den vandrette akse er én uge.

Måned

Angiver, at hver periode på den vandret akse er én måned.

Kvartal

Angiver, at hver periode på den vandrette akse er ét kvartal.

År

Angiver, at hver periode på den vandret akse er ét år.

Forrige periode

Flytter fokus i diagrammet én periode tilbage i tiden.

Næste periode

Flytter fokus i diagrammet én periode frem i tiden.

Tip

Se også