Åbn vinduet Miniformular.

Angiver en række handlinger, der skal udføres af den medarbejder, som benytter det håndholdte udstyr. Programmet blive ved med at sende handlingerne til udstyret, indtil medarbejderen har registreret alle handlingerne som udført.

Der kan udføres en række funktioner på det håndholdte udstyrs miniformular-display, heriblandt ESC (vend tilbage til forrige miniformular), ENTER, PAGE UP, PAGE DOWN, FIRST LINE, LAST LINE. Hvis miniformularen vedrører optælling, kan du også anvende funktionen RESET QTY., som gør det muligt at starte forfra igen.

Du får vist meddelelser om resultatet af de handlinger, der er udført.

På miniformularer, hvor du skal sende data til programmet, vises den aktive post på første linje efterfulgt af et ekstra antal linjer (som defineret i tabellen Miniformularhoved). Da der kun er ét inputfelt til miniformularen på det håndholdte udstyr, kan du nemt indtaste de relevante oplysninger.

På miniformularer, hvor du skal vælge en værdi fra en oversigt, kan du bladre op eller ned efter linje eller efter side og vælge fra oversigten ved at angive det relevante valgnummer.

Tip

Se også