Åbn vinduet Funktioner.

Angiver alle de funktioner, der er indkodet til brug i ADCS-systemet. Du kan ikke oprette nye funktioner selv.

Tip

Se også