Åbn vinduet Konfiguration af analyserapportdiagram.

Angiver de analyserapportkolonner, -linjer og andre indstillinger, som det specifikke diagram i f.eks. vinduet Salgsresultater er baseret på.

Du kan redigere eksisterende salgs-, køb- eller lagerdiagrammer eller oprette nye ved at vælge mellem forskellige analyserapportkolonner og -linjer samt diagramvisningstyper. Du kan finde flere oplysninger i Sådan redigeres specifikke diagrammer.

Det specifikke diagram, som du har oprettet i dette vindue, gemmes i vinduet Analyserapportdiagramliste, og derfra kan du vælge det fra vinduet Salgsresultater ved at vælge Vælg diagram.

Oversigtspanelet Datakilde

Angiver de samlede data og kriterier, som salgs-, købs- eller lagerdiagrammet er baseret på, f.eks. den analyserapport, der er anvendt samt det tidsinterval, som analyserapportværdierne vises for.

Oversigtspanelet Foranstaltninger (y-aksen)

Angiver de analyserapportkolonner eller -linjer, der vises som måleenheder på y-aksen i diagrammet.

Vælg et diagrammål ved at vælge Rediger og derefter vælge en værdi i feltet Diagramtype i vinduet Analyserapportdiagramlinje.

Bemærk
Den indstilling, du vælger i feltet Basér x-akse på i oversigtspanelet Datokilde, skifter mellem listen over kolonner, linjer eller en kombination af begge.

Oversigtspanelet Dimensioner (X-aksen)

Angiver de analyserapportkolonner eller -linjer, der vises som dimensioner på x-aksen i diagrammet.

Vælg et diagrammål ved at vælge Rediger og derefter vælge en værdi i feltet Diagramtype i vinduet Analyserapportdiagramlinje.

Bemærk
Den indstilling, du vælger i feltet Basér x-akse på i oversigtspanelet Datokilde, skifter mellem listen over kolonner og linjer, som du kan vælge fra.

Tip

Se også