Åbn vinduet Analyserapportdiagrammatrix.

Angiver de analyserapportkolonner og -linjer og diagramtyper, du kan vælge fra, når du vælger Rediger fra oversigtspanelet Foranstaltninger (y-aksen) i vinduet Konfiguration af analyserapportdiagram.

Bemærk
Vinduet Analyserapportdiagrammatrix vises kun, hvis du har valgt Periode i feltet Basér x-akse på i vinduet Konfiguration af analyserapportdiagram.

Vigtigt
Du kan ikke definere mere end seks analyserapportkolonner eller -linjer som diagrammål på y-aksen.

Tip

Se også