Åbn vinduet Analyserapportdiagramlinje.

Angiver de analyserapportkolonner eller -linjer og diagramtyper, du kan vælge fra, når du vælger Rediger i vinduet Konfiguration af analyserapportdiagram.

Vinduet Analyserapportdiagramlinje kan vise enten analyserapportkolonner eller analyserapportlinjer, afhængigt af om du åbner det for oversigtspanelet Mål (y-akse) eller Dimensioner (x-akse) i vinduet Konfiguration af analyserapportdiagram. Desuden veksler den indstilling, du vælger i feltet Basér x-akse på i oversigtspanelet Datokilde, mellem over kolonner og linjer, som du kan vælge fra, på listen.

Vigtigt
Du kan ikke definere mere end seks analyserapportkolonner eller -linjer som diagrammål på y-aksen.

Tip

Se også