Åbn vinduet Pengestrømskladde.

Angiver relevante oplysninger for likviditetsforecastet.

Du behøver ikke at foretage likviditetsforecastet manuelt. Du kan bruge batchjobbet Foreslå kladdelinjer til at hente de relevante oplysninger fra følgende moduler:

Foruden elementerne på den foregående liste kan du oprette manuelle indtægter og manuelle udgifter, der skal medtages i forecastet.

Hver gang du starter batchjobbet, kan du bestemme, hvilke oplysninger der skal være del af likviditetsforecastet. Batchjobbet foreslår foreløbige oplysninger for forecastet. Du kan opdatere oplysningerne, hvis de er i regnearket.

Bemærk
I modsætning til finanskladden, hvor konti med enkelte linjer eller flere linjer kan være bogført til en konto, kan du kun registrere de positive og negative beløb for likviditetsforecastet i enkelte linjer til kassekontiene.

Bemærk
Når du har registreret likviditetsposter, er kladden tom, og poster registreres på individuelle kassekonti.

Tip

Se også