Åbn vinduet Pengestrømsprognosekort.

Angiver likviditetsforecasts til beregning af kontantindstrømning og -udstrømning i din virksomhed og til lagring af værdierne som historik. For eksempel kan du angive likviditetsforecastet for hver uge eller hver måned.

Hver likviditetsforecast har sit eget likviditetsforecastkort. For hvert likviditetsforecast skal du oprette et kort, som du angiver grundlæggende oplysninger på, som f.eks. likviditetsforecastnummer, rabatmuligheder, betalingsbetingelser, manuelle udgifter og indtægter.

Oversigtspanelet Generelt

Oversigtspanelet har følgende nøglefelter.

Felt Beskrivelse

Nummer

Angiver nummeret for dit likviditetsforecast. Det kan gøres på en af følgende måder:

  • Hvis du har oprettet en standardnummerserie for likviditetsforecastet i feltet Nummerserie til pengestrømsprognose, skal du trykke på Enter for at få udfyldt feltet automatisk med det næste nummer i serien.
  • Hvis du ikke har defineret en nummerserie for likviditetsforecastet, eller hvis feltet Manuel nummerering er markeret for nummerserien, kan du indtaste et nummer manuelt. Nummeret identificerer likviditetsforecastet og bruges, når du registrerer de budgetterede værdier fra likviditetskladden. Du kan ikke udfylde de andre felter i tabellen, før du har angivet et nummer i dette felt.

Regn med kontant rabat

Vælg, at de kontantrabatter, der er tildelt i poster og dokumenter, skal afspejles i likviditetsforecastet.

Regn med kontant rabatdato

Vælg, om du vil brug kontantrabattolerancedatoen, når likviditetsdatoen beregnes. Du kan kun vælge denne indstilling, hvis du tager rabatten i betragtning.

Regn med betalingstolerance

Vælg at bruge betalingstolerancebeløbene fra de bogførte debitor - og kreditorposter foruden betalingstolerancebeløbene fra regnskabet for salgs- og købsordrer i likviditetsforecastet.

Regn med PS-betalingsbetingelser

Vælg, om du vil bruge de betalingsbetingelser for likviditet, der er defineret for debitorer eller kreditorer.

Bemærk
Hvis afkrydsningsfelt er markeret, men betalingsbetingelser for likviditet er ikke defineret for debitorer eller kreditorer, bruges standardbetalingsbetingelser .

Finansbudget fra

Indtast den startdato, hvorfra du vil bruge budgetværdierne fra regnskabet i likviditetsforecastet.

Finansbudget til

Indtast den sidste dato, hvorfra du vil bruge budgetværdierne fra regnskabet i likviditetsforecastet.

Manuelle betalinger fra

Angiv en startdato, hvorfra manuelle betalinger skal medtages i likviditetsforecast.

Manuelle betalinger til

Angiv den sidste dato, hvorfra manuelle betalinger skal medtages i likviditetsforecast.

Vis i diagram i rollecenter

Vælg at vise likviditetsdiagrammet i rollecentret.

Bemærk
Du kan kun markere afkrydsningsfeltet for kun et likviditetsforecast ad gangen.

Tip

Se også