Åbn vinduet Pengestrømsprognoseposter.

Angiver alle poster for det pågældende likviditetsbudget. Posterne stammer fra registreringen af de budgetterede beløb i vinduet Pengestrømskladde.

Bemærk
Du kan ikke ændre eller slette oplysningerne i felterne i posterne, men du kan bruge kørslen Foreslå kladdelinjer til at oprette nye likviditetsposter.

Tip

Se også