Åbn vinduet Manuelle pengestrømsindtægter.

Angiver manuelle indtægter for et bestemt tidsrum. Manuelle indtægter bruges i likviditetsforecastet. Du skal knytte en kassekonto til hver type af manuelle indtægter, som du opretter. Desuden skal du angive en periode og et beløb for hver type af manuelle indtægter.

Flere oplysninger

Ud over oplysninger om likviditetsforecastet, som du kan beregne direkte fra områderne regnskab, køb, salg, og anlæg, kan du også etablere flere faktorer med indflydelse i form af manuelle indtægter og manuelle udgifter.

Manuelle indtægter kan f.eks. være lejeindtægt, renter fra finansielle aktiver eller ny privat kapital.

Tip

Se også