Åbn vinduet Konfig. skabelonoversigt.

Angiver en liste over konfigurationsskabeloner til brug sammen med oprettelse af masterposter i en database.

Konfigurationskabeloner understøtter masseoprettelse af nye masterdata og opsætningsværdier under implementering. Vha. funktionen Anvend dataskabelon kan du også bruge dataskabeloner i daglige opgaver, hvor du opretter nye masterdataposter, f.eks. vare-, kreditor- og debitorkort.

Tip

Se også