Åbn vinduet Konfig.pakkefelter.

Angiver de felter, der bruges i virksomhedens konfigurationsproces. For hver tabel på listen over konfigurationstabeller viser vinduet Konfig.pakkefelter en liste over alle felterne i tabellen og angiver den rækkefølge, som dataene i et felt skal behandles.

Hvis dataene i et felt kommer fra en anden tabel, er denne tabel angivet i vinduet Konfig.pakkefelter. Hvis dataene i et felt skal valideres under behandling, er dette også angivet i vinduet.

Flere oplysninger

Du kan ændre den rækkefølge, som felter til en tabel importeres i i en konfigurationspakke. Under fanen Handlinger skal du vælge Flyt op eller Flyt ned for at ændre rækkefølgen af felterne. Når du eksporterer konfigurationsoplysningerne til Excel, er den rækkefølge, du angiver for behandling, den rækkefølge, som felterne vil blive vist i kolonnerne i Excel i.

Når du overfører data fra andre systemer, kan du derefter kopiere og indsætte tilsvarende kolonner efter behov.

Tip

Se også