Åbn vinduet Konfig.valg.

Angiver en liste over de tabeller, du kan vælge mellem, der skal føjes til din konfigurationspakke. Listen over tilgængelige tabeller, der kommer fra listen over de tabeller, du har oprettet til konfigurationsregnearket.

Når du kører funktionen Hent pakketabeller, og markerer feltet Vælg tabeller, åbnes vinduet Konfigurationsvalg. Markér afkrydsningsfeltet Valgt for hver tabel, som du ønsker skal medtages i pakken. Vælg knappen OK for at lukke vinduet. Optælling af antallet af tabeller, som du har medtaget indsættes i feltet Vælg tabeller.

Tip

Se også