Åbn vinduet Pengestrømsprognose, dim.matrix.

Angiver de registrerede dimensioner til de valgte likviditetsforecastposter.

Du kan få vist likviditetsforecastposterne i kolonnerne i venstre side af vinduet. Du kan få vist dimensionerne i kolonnerne i højre side af vinduet. Du kan angive filtre i vinduet til at vise de budgetterede beløb for en bestemt likviditetsforecast eller en bestemt kassekonto.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du indstiller filtre i Sådan angives filtre.

Felterne i vinduet stammer fra tabellen Pengestrømsprognosepost.

Tip

Se også