Åbn vinduet Rapportvalg - pengestrøm.

Angiver, hvilke rapporter der udskrives, når du arbejder med forskellige likviditetsdokumenter.

Tabellen Pengestrømsrapportvalg indeholder rapport-id’et og rapportnavnet på den rapport, der bliver udskrevet, når du arbejder med den valgte bilagstype. Du kan vælge, at der skal udskrives en anden rapport end den, der er foruddefineret. Du kan også føje rapporter til tabellen, sådan at der udskrives flere rapporter pr. bilagstype.

Tip

Se også