Åbn vinduet Pengestrøm pr. periode.

Angiver en oversigt over budgetterede beløb pr. kildetype efter periode, du kan rulle op og ned i. Rækkerne repræsenterer de enkelte perioder, og kolonnerne repræsenterer kildetyperne i likviditetsforecastet. Perioderne kan være dage, uger, måneder, kvartaler eller år. Desuden kan du vælge, om beløbene skal vises som bevægelse eller som saldi ved periodens slutdatoer.

Indstillinger

Kolonne Beskrivelse

Periode

En række datoer, der er bestemt af det tidsinterval, der er valgt i feltet Vis efter. Du kan se beløbene i perioder på 1 (dag), 7 (uge), 31 (måned), 3 (kvartal), 12 (år) og efter regnskabsperiode. Regnskabsperioder oprettes i tabellen Regnskabsperiode.

Samlekonto

Beløbet for budgetterede tilgodehavender som forventede indtægter i det valgte tidsinterval.

Salgsordrer

Beløbet for salgsordrer som forventede indtægter i det valgte tidsinterval.

Serviceordrer

Mængden af serviceordrer som forventede indtægter i det valgte tidsinterval.

Afhændelse af faste anlægsaktiver

Det anslåede beløb i feltet Forventet salgspris. Beløbet forventes som potentiel indtægt i det valgte tidsinterval.

Manuelle indtægter

Mængden af manuelle indtægter i det valgte tidsinterval.

Samlekonto

Beløbet for skyldige beløb som forventede udgifter i det valgte tidsinterval.

Købsordrer

Beløbet for købsordrer som forventede udgifter i det valgte tidsinterval.

Anlægsbudget

De budgetteret beløb, der bliver brugt på investeringer i anlægsaktiver i det valgte tidsinterval. Hvis beløbet skal medtages i likviditeten, skal du markere afkrydsningsfeltet Budgetanlæg.

Manuelle udgifter

Mængden af manuelle udgifter i det valgte tidsinterval.

Tip

Se også