Åbn vinduet Pengestrøm.

Angiver den akkumulerede likviditet eller den ændrede kontantindstrømning og -udstrømning over en valgt periode. Pengestrøm kombinerer kolonnediagrammet og linjediagrammet.

Du definerer, hvordan akkumulerede eller ændrede likviditetsværdier vises i diagrammet ved at vælge mellem følgende indstillinger i menuerne over diagrammet.

Menu Indstilling Beskrivelse

Vis

Akkumuleret likvid beholdning

Viser den akkumulerede pengestrøm over en valgt tidsperiode. De akkumulerede likviditetsværdier er afbildet i et kurvediagram. I kurvediagrammet er tidslinjen fordelt langs den vandrette akse, og alle værdier fordeles langs den lodrette akse. Når du klikker et vilkårligt sted på et kurvesegment, vises en liste, der viser de opdaterede likviditetsposter med kassekontonumre og kildetyper i den valgte periode. Listen relaterer til det sted, hvor du klikkede på kurven.

Ændrede kontant

Viser den ændrede kontantindstrømning og -udstrømning over en valgt tidsperiode. Den ændrede kontantindstrømning og -udstrømning afbildes i et kolonnediagram. I kolonnediagrammet er tidslinjen fordelt langs den vandrette akse, og alle værdier fordeles langs den lodrette akse. Når du klikker på en stak, vises en liste, der viser de opdaterede likviditetsposter med kassekontonumre og kildetyper i den valgte periode. Listen relaterer til det sted, hvor du klikkede på stakken.

Kombineret

Viser i ét diagram den akkumulerede likviditet og ændrede likviditet over en valgt tidsperiode.

Startdato

Første postdato

Angiver, om diagrammet starter på den første dato i posten.

Arbejdsdato

Angiver, om diagrammet starter på arbejdsdatoen.

Periodelængde

DAG

Angiver, dagene som en periodelængde på den vandrette akse.

Uge

Angiver ugen som en periodelængde på den vandrette akse.

Måned

Angiver måneden som en periodelængde på den vandrette akse.

Kvartal

Angiver kvartalet som en periodelængde på den vandrette akse.

År

Angiver året som en periodelængde på den vandrette akse.

Grupper efter

Positiv/negativ

Viser positive kontantindstrømninger over den vandrette akse og negative kontantudstrømninger under den vandrette akse.

Kassekonto

Viser værdierne for hver kassekonto. Hvert kassekontonummer repræsenteres af en anden farve i stakken.

Kildetype

Viser værdierne for hver kildetype. I kolonnediagrammet er hver kildetype repræsenteret af en anden farve i stakken.

Bemærk
Indstillingen Grupper efter gælder kun for den ændrede likviditet i et kolonnediagram.

Tip

Se også