Angiver den samlede efterspørgsel på montageelementet.

Flere oplysninger

Følgende tabel viser, hvilke krav feltet Bruttobehov kan bestå af.

Behovstype Behov

Uafhængigt behov

Salgsordrer

Overflytningsordrer

Serviceordrer

Sagsopgaver

Produktionsforecast

Afhængigt behov

Produktionsordrekomponenter af alle produktionsstatusser

Montagekomponenter

Planlægnings- og indkøbskladdelinjer

Tip

Se også