Åbn vinduet Ordremont.lagerleverancelinje.

Angiver den aktive lagerleverancelinje. Denne linje repræsenterer den mængde, der er ved at blive monteret for den salgsordre, der skal leveres.

Montage efter ordre-mængder kan kun bogføres fra den relaterede lagerleverancelinje. For alle andre lagerleverancer bogføres værdien i feltet Lever (antal) som leveret fra salgsordren. For montage efter ordre bogføres montageafgang og forbrug foruden salgsleverancen.

Hvis forskellige brugere står for montage og levering, skal montagebrugeren have adgang til lagerleverancelinjen for at registrere, hvor mange enheder der er monteret og klar til levering. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se "Håndtering af montageordrevarer i lagerleverancer" i Lagerleverance.

Tip

Se også