Åbn vinduet Generiske diagramfiltre.

Angiver et eller flere feltfiltre, der gælder for det kildeobjekt, der er valgt i vinduet Konfiguration af generisk diagram.

Vigtigt
Arbejdsdatoen for demonstrationsvirksomheden CRONUS, den 23. januar 2014, er indstillet som et standarddatofilter. Dette datofilter skal fjernes fra standarddiagrammerne, hvis de bruges i rigtige installationer af Microsoft Dynamics NAV.

Når du vælger dette felt, åbnes vinduet Generiske diagramfiltre, hvor du kan markere et felt og en værdi for at definere et feltfilter på samme måde, som når du definerer filtre på rapportanmodningssider. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives filtre.

Tip

Se også