Angiver, hvordan dataene på y-aksen akkumuleres, f.eks ved summen eller de maksimale værdier.

Tip

Se også