Angiver de feltfiltre, som afgrænser de feltværdier, som diagrammet er baseret på.

Vigtigt
Arbejdsdato (UD), der bruges som standard i beregnede datofiltre i alle standarddiagrammer, der leveres med Microsoft Dynamics NAV. Hvis installationen ikke bruger arbejdsdato, skal du erstatte UD med f.eks. I dag i filterudtrykket for alle standarddiagrammer.

Når du markerer dette felt, åbnes vinduet Generiske diagramfiltre, hvor du kan markere et felt og en værdi for at definere et feltfilter på samme måde, som når du definerer filtre på rapportanmodningssider. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives filtre.

Advarsel!
Når datakilden er en forespørgsel, og du bruger en akkumuleringsmetode i oversigtspanelet foranstaltninger (y-aksen), der er forskellig fra værdien i forespørgslen, vises værdien muligvis ikke som forventet i diagrammet.

Hvis sammenlægning f.eks. er indstillet til Ingen på en sumværdi, vises hver værdi som en kolonne i diagrammet.

Tip

Se også