Åbn vinduet Sagsposter.

Indeholder alle posterne for en sag. Når du bogfører sager, oprettes der altid sagsposter. Posterne er enten debet- eller kreditposter, afhængigt af om de forøger sagens omkostninger, eller om de repræsenterer et salg til en debitor.

Registreringer i sagskladden, i salgskreditnotaer og købsfakturaer resulterer i positive sagsposter. Registreringer i købskreditnotaer og i salgsfakturaer resulterer i negative sagsposter.

Vinduet indeholder én linje pr. post.

Tip

Se også