Åbn vinduet Bogført montageordrestatistik.

Angiver statistiske oplysninger om den bogførte montageordres direkte materiale- og ressourceomkostninger og faste omkostninger.

Bemærk
Beløb i statistikvinduet er i samme valuta som den bogførte montageordre.

For hver omkostningstype findes oplysninger i følgende kolonner.

Kolonne Beskrivelse

Kostpris (standard)

Baseret på standardkostprisen fra varekortet for montageelementet og mængden.

Forventet kostpris

Baseret på en akkumulering af kostbeløbet for montageordrelinjer, komponenter (materiale) og ressourcer.

Faktisk kostpris

Baseret på det brugte antal x kostpris for komponenter og ressourcer.

Afv.pct.

Afvigelsen i procent mellem standardkostpris og faktisk kostpris.

Afvigelse

Afvigelse mellem standardkostpris og faktisk kostpris.

Montageordrestatistik findes i følgende linjer.

Linje Beskrivelse

Materialekostpris

Viser materialekostbeløbet for alle montageordrelinjer af typen Vare i montageordren.

Ressourcekostpris

Viser materialekostbeløbet for alle montageordrelinjer af typen Ressource i montageordren.

Indirekte ress.kostpris

Viser den indirekte ressourcekostpris for alle montageordrelinjer af typen Ressource.

Indirekte mont.kostpris

Viser indirekte kostbeløb for hele montageordren.

Kostbeløb

Viser summen af linjerne i hver kolonne.

Tip

Se også