Åbn vinduet Debugger.

Brug Debugger til at foretage fejlfinding af Microsoft Dynamics NAV-sessioner. Når du tilknytter debuggeren, afvikles programmet, indtil det når et breakpoint eller en afbrydelsesregel. Når programafviklingen når et breakpoint eller en afbrydelsesregel, stopper debuggeren kørslen, indtil der er instruktioner om at fortsætte.

I vinduet Debugger kan du:

Debuggerkodeviser

Debuggerkodeviser viser koden på det punkt, hvor debuggeren afbrød kørslen. I kodefremviseren identificerer en gul pil i margenen den aktuelle kørselsangivelse i den aktuelle funktion.

En grøn pil i margenen identificerer den aktuelle angivelse i kaldefunktionen. Du får vist koden fra kaldefunktionen ved at dobbeltklikke på et element i Faktaboks om debugger-kaldestak.

En rød prik i margenen identificerer et breakpoint.

Faktaboks om debugger-overvågningsværdi

Faktaboks om debugger-overvågningsværdi viser variabler, som du har angivet, at der skal tilføjes en kontrol på. Hvis variablen er i området, viser Faktaboks om debugger-overvågningsværdi også værdien af variablen.

Faktaboks om debugger-kaldestak

Faktaboks om debugger-kaldestak viser de funktionskald, der førte til den aktuelle kodelinje.

Tip

Se også